Vattkoppor

- Den kliande barnsjukdomen

Vattkoppor är en välkänd och mycket smittsam sjukdom. Här reder vi ut de vanligaste funderingarna kring vattkoppor.

Hitta vaccinationscentral

Vad är vattkoppor egentligen och kan det vara farligt?

Vattkoppor är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Symtomen är feber, huvudvärk, trötthet och vätskefyllda blåsor som kliar. Blåsorna börjar ofta på överkroppen och sprider sig sedan till övriga kroppen. Man kan bara få vattkoppor en gång i livet.

För barn är symtomen ofta milda och leder oftast inte till några allvarliga komplikationer men sjukdomen kan vara påfrestande med feber och klåda.

För äldre barn är symtomen ofta besvärligare. Vuxna får ofta fler utslag, det kliar mer och det kan ta längre tid innan man blir frisk.

Ibland kan komplikationer uppstå, som infektion på grund av hudbakterier, liksom ovanliga komplikationer som hjärninflammation, hjärnhinneinflammation, och lunginflammation.

Varför är det så smittsamt och går det att undvika?

Vattkoppor är en droppsmitta som sprids via luften när barnet andas, hostar eller nyser. Viruset sprids redan innan sjukdomen bryter ut och därför smittas ofta fler barn samtidigt, t.ex. i förskolan eller i en skolklass.

I vissa fall får man inte ens några symtom. Det är därför svårt att undvika att barn smittas. Det finns vaccin mot vattkoppor. Kontakta en vaccinatör för mer information.

Är det bra att låta barnen bli smittade naturligt, kanske ordna ett vattkoppsparty?

Det kan vara lockande som förälder att utsätta sitt barn för vattkoppssmitta för att ha det ”avklarat”. Men om du medvetet smittar ett barn som sedan är i förskolan innan sjukdomen bryter ut, riskerar fler att smittas och då även personer i riskgrupp.

Barn som är smittade kan återvända till förskola eller skola när de är pigga och feberfria. Föräldrar bör informera barnens skola eller förskola för att andra föräldrar ska kunna vara uppmärksamma på om deras barn blir sjuka. I vissa fall är det viktig information för att kunna undvika att smittan förs vidare till barn och vuxna i riskgrupper.

Hur går det till om man vill vaccinera sitt barn?

Det går att vaccinera mot vattkoppor på vaccinationscentraler. I dagsläget måste vaccination bekostas av de föräldrar som väljer att vaccinera sina barn. Frågan om vaccin mot vattkoppor ska ingå i barnvaccinationsprogrammet ligger för utredning hos Folkhälsomyndigheten.

Klicka här för att läsa mer och hitta en vaccinatör nära dig.

Tips vid vattkoppor

Minska den kliande känslan och risken för kvarstående ärr genom att:

  • Håll huden ren med tvål och vatten.
  • Klipp naglarna för att undvika rivsår som kan blir infekterade.
  • Lindra klådan med kylbalsam.
SE-NON-00474 04/21